FANUC Manual Guide i – FREZOWANIE (TOKARKA) – G1060 – Obróbka konturu zewnętrznego

Toczenie frezowanie G1060 1

detal

Powyższy rysunek przedstawia przykład na którym zaprezentujemy opcje i działanie cyklu (bloku) obróbki konturu zewnętrznego G1060 w Manual Guide i – frezowanie kwadratu na tokarce z wykorzystaniem osi C.  Linia czerwona to nasza przygotówka – średnica materiału  D34, długość L44 (planujemy obróbkę „z pręta” i odcięcie detalu, przygotówkę dajemy znacznie dłuższą od naszego detalu.

Poniższa tabela pokaże jak uzupełnić parametry cyklu dla wykonania naszego przykładu.

Symbol Parametr Znaczenie zaczerpnięte z instrukcji MG i Wartość z przykładu Komentarz
PAR. SKRAW
T NADDATEK DOLNY Naddatek na powierzchniach dolnych przy obróbce powierzchni bocznych (wymiar promieniowy, wartość dodatnia) 24 U nas wartość w osi Z, głębokość na jaką będziemy frezować nasz
kwadrat
S NADDATEK BOCZNY Naddatek na powierzchniach bocznych (wymiar promieniowy, wartość dodatnia) 5 Naddatek do zebrania na powierzchni bocznej
L GLEB. SKRAW.-PROM. Głębokość skrawania przy obróbce powierzchni bocznych (w kierunku promienia narzędzia) (wymiar promieniowy, wartość dodatnia) 10 Szerokość z jaką frez zagłębia się w materiał – nie podaję z reguły szczegółowych wartości. Trzymam się zasady, że jeżeli chcę wykonać kontur „na raz” to parametr L ma być większy od S, jeżeli chcę
frezować zgrubnie na kilka razy to dzielę naddatek i L jest mniejsze od S
J* GLEB. SKRAW. – OS Głębokość skrawania w kierunku osi narzędzia (wymiar promieniowy, wartość dodatnia) (Nieobowiązkowe). Jeżeli nie chcemy frezować na od razu na głębokość według parametru T, możemy podzielić tą wartość na kilka przejść.
K* NADDAT. WYK. BOCZNY Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku osi X. Jeżeli nie zostanie wprowadzona wartość, przyjmowane
jest 0. (wymiar promieniowy, wartość dodatnia)
(Nieobowiązkowe). Nie dzielimy na obróbke zgrubną i wykańczającą
H* NADD. WYK. DOLNY Naddatek na obróbkę wykańczającą dna w czasie obróbki powierzchni bocznych. Jeżeli nie zostanie wprowadzona wartość, przyjmowane jest 0. (wymiar promieniowy, wartość dodatnia) (Nieobowiązkowe). Nie dzielimy na obróbke zgrubną i wykańczającą
F POSUW-JEDNOSTRONNY Posuw wykorzystywany jeżeli tylko jedna część freza walcowo- czołowego jest wykorzystywana do obróbki. Posuw ten wykorzystywany jest przy obróbce w czasie wycofywania oraz przy obróbce powierzchni bocznych, z wyłączeniem pierwszego ruchu skrawania. 150
V POSUW-DWUSTRONNY Posuw wykorzystywany jeżeli cała część czołowa freza walcowo- czołowego jest wykorzystywana do
obróbki. Posuw ten jest wykorzystywany przy pierwszym ruchu skrawania.
150 Gdy frez jest w materiale na całą swą szerokość
E POSUW – OS Posuw wykorzystywany w czasie skrawania w kierunku osi narzędzia, w kierunku dna obrabianych powierzchni bocznych. 150 Gdy zagłąbiamy się na posuwie roboczym w osi Z w materiał
SZCZEGOLY
K KOREKTOR POSUWU 1 Wartość korekcji posuwu dla pierwszego przejścia skrawania. Podać wielkość korekcji, ze skokiem 1%.
Domyślna wartość wynosi 100%. (1 – 200, wartość dodatnia) Uwaga) Parametr ten jest wykorzystywany przykładowo
przy usuwaniu wierzchniej warstwy przedmiotów odlewanych.
100 Nie zmieniamy posuwu
W SKR. W GORE/W DOL [SKR.GR]: Realizacja obróbki w trybie skrawania w górę przy założeniu, że narzędzie jest obracane zgodnie z
ruchem wskazówek zegara. [SKR.DL]: Realizacja obróbki w trybie skrawania w dół przy założeniu, że narzędzie jest obracane zgodnie z ruchem wskazówek zegara. (KOPIOWANIE)
SKR. W DOL Frezujemy współbieżnie
C ODSTEP – OS Odległość pomiędzy powierzchnią obrabianego półfabrykatu i punktem początkowym obróbki (punkt R) w kierunku osi narzędzia (wymiar promieniowy, wartość dodatnia). Uwaga) Wartość początkowa jest ustawiana na
podstawie wartości parametru Nr 27009 (minimalna odległość bezpieczeństwa).
3 Dobieg narzędzia do czoła materiału, u nas w osi Z
P TYP RUCHU DOJAZDU [LUK]: Dojazd do powierzchni po łuku. [STYCZN] : Dojazd do powierzchni w czasie
obróbki powierzchni bocznych po linii prostej, stycznej do pierwszego elementu geometrycznego.
[PIONOW] : Dojazd do powierzchni w czasie obróbki powierzchni bocznych po prostej, prostopadłej do pierwszego
elementu geometrycznego. (KOPIOWANIE)
LUK
R PROM./ODL. WEJSCIA Promień w przypadku wybrania ustawienia [LUK]. Odległość w przypadku wybrania ustawienia [STYCZN] lub [PIONOW]. (wymiar promieniowy, wartość dodatnia). Uwaga) Wartość początkowa jest ustawiana na podstawie wartości parametru Nr 27010 (minimalna odległość bezpieczeństwa). 2
A* KAT WEJSCIA Kąt łuku dla ustawienia [LUK]. Domyślna wartość wynosi 90 stopni. (wartość dodatnia) Uwaga) Pole wyświetlane wyłącznie, jeżeli parametr TYP RUCHU DOJAZDU ustawiono na [LUK]. 90
Q TYP WYJSCIA [LUK]: Wyjście z powierzchni bocznej po łuku. [STYCZN] : Wyjście z powierzchni bocznej w
czasie obróbki powierzchni bocznych po linii prostej, stycznej do pierwszego elementu geometrycznego.
[PIONOW] : Wyjście z powierzchni bocznej w czasie obróbki powierzchni bocznych po linii prostej, prostopadłej do pierwszego elementu geometrycznego. (KOPIOWANIE)
PIONOWY
X PROM./DLUG. WYJSCIA Promień w przypadku wybrania ustawienia [LUK]. Odległość w przypadku wybrania ustawienia
[STYCZN] lub [PIONOW]. (wymiar promieniowy, wartość dodatnia). Uwaga) Wartość początkowa jest ustawiana na
podstawie wartości parametru Nr 27010 (minimalna odległość bezpieczeństwa).
2
Y* KAT WYJSCIA Kąt łuku w przypadku wybrania ustawienia [LUK]. Domyślna wartość wynosi 90 stopni. (wartość dodatnia)
Uwaga) Pole wyświetlane wyłącznie, jeżeli parametr TYP WYJSCIA ustawiono na [LUK]. (KOPIOWANIE)
Z RUCH DOJAZDU [2 OSIE] : Przy przechodzeniu od bieżącego położenia do punktu początkowego obróbki, narzędzie jest najpierw przemieszczane jednocześnie w dwóch osiach, a dopiero potem w trzeciej. (wartość początkowa)
[3 OSIE] : Narzędzie jest przemieszczane z bieżącego położenia do punktu początkowego obróbki jednocześnie w
trzech osiach.
RUCH 3 OS.

 

 

Toczenie frezowanie G1060 4Toczenie frezowanie G1060 5 Toczenie frezowanie G1060 6Toczenie frezowanie G1060 7 Toczenie frezowanie G1060 8 Toczenie frezowanie G1060 9 Toczenie frezowanie G1060 10 Toczenie frezowanie G1060 11 Toczenie frezowanie G1060 12 Toczenie frezowanie G1060 13Toczenie frezowanie G1060 14 Toczenie frezowanie G1060 15 Toczenie frezowanie G1060 16 Toczenie frezowanie G1060 17 Toczenie frezowanie G1060 18

 

Fragment kodu z cyklami Manual Guide i:

G1060T24.S5.L10.F150.V150.E150.M200.W2.C3.P1.R2.A90.Q3.X2.Z3.
G1500T2.H-12.V0.B0.L-24.Y1.Z1.A1.
G1501H-12.V-10.K7.D-12.L0.M0.
G1505H-10.V-12.R2.I-10.J-10.K3.
G1501H10.V-12.K1.C12.L0.M0.
G1505H12.V-10.R2.I10.J-10.K3.
G1501H12.V10.K3.D12.L0.M0.
G1505H10.V12.R2.I10.J10.K3.
G1501H-10.V12.K5.C-12.L0.M0.
G1505H-12.V10.R2.I-10.J10.K3.
G1501H-12.V0.K7.D0.L0.M0.
G1506

Analiza programu w kodzie ISO po konwersji z cykli Manual Guide i:

(NC PROGRAM CONVERSION-START)
G40
G12.1                                      (Tryb interpolacji układu współrzędnych biegunowych)
G1X-40.C-2.Z3.F2000.
Z-21.
Z-24.F150.      (Poprzedni blok nie jest potrzebny, można wjechać od razu na pełną głębokość)
G3X-36.C0.I0.J2.F300.            (Dojazd do materiału po łuku)
G1C10.
G2X-20.C18.I8.J0.
G1X20.
G2X36.C10.I0.J-8.
G1C-10.
G2X20.C-18.I-8.J0.
G1X-20.
G2X-36.C-10.I0.J8.
G1C0.
X-40.                                      (Wyjście z materiału po linii prostej)
Z3.F2000.
G13.1                                    (Koniec trybu interpolacji układu współrzędnych biegunowych)
G0X20.C0.Z10.
(NC PROGRAM CONVERSION-END)

Podsumowując, cykl G1060 jest bardzo szybkim i wygodnym sposobem do zaprogramowania frezowania konturu na tokarce z użyciem osi C.  Jak widzimy po konwersji, korzysta z trybu interpolacji układu współrzędnych biegunowych. Dostępność wielu przeróżnych konturów znacznie upraszcza programowanie i pozwala uniknąć wykonywanie wielu obliczeń w CAD.