FANUC Manual Guide i – FREZARKA – G1001 – Wiercenie

manual-guide-i-wiercenie-g1001-wiercenie-xy-01

manual-guide-i-wiercenie-g1001-wiercenie-xy-02

Poniższa tabela pokaże jak uzupełnić parametry cyklu dla wykonania naszego przykładu.

Symbol Parametr Znaczenie zaczerpnięte z instrukcji MG i Wartość z przykładu Komentarz
PAR. SKRAW
W TYP OBROBKI [NORM.] : Jeden ruch roboczy, bez przestoju. (wartość początkowa)

[PRZEST] : Jeden ruch roboczy, z przestojem.

[GLEBOK] : Wiercenie głębokich otworów.

[SZYBK] : Szybkie wiercenie głębokich otworów.

[NORM.] Opcjom odpowiadają cykle wiercenia – G81, G82, G83
H DLUGOSC WYJSCIA Długość części stożkowej narzędzia (wymiar promieniowy,
wartość dodatnia) (KOPIOWANIE)
[BRAK]
I TRYB POWROTU [POCZ-1] : Powrót do punktu R pomiędzy obróbką
kolejnych otworów. Na samym końcu powrót do
punktu I. (wartość początkowa)
[POCZ-2] : Powrót do punktu I pomiędzy obróbką kolejnych
otworów, włączając w to ruch powrotny po
obróbce ostatniego otworu.
[PK.REF] : Powrót do punktu R pomiędzy obróbką
kolejnych otworów, włączając w to ruch
powrotny po obróbce ostatniego otworu.
POZ.POCZ.1 Ważne dla obliczeń poniżej:

W przypadku , kiedy przyjmiemy parametr B z opisu punktu (cykl G1310) na górnej powierzchni detalu, gdzie będzie wykonywany otwór, nasze B=12.

Przy wybranej przez nas opcji narzędzie po obróbce pierwszego otworu cofa się na wartość określoną przez parametr „C” (czyli w osi Z na 3). Po wykonaniu wszystkich otworów, a więc w naszym przypadku po wywierceniu drugiego, cofa się do wartości określonej przez parametr „J” (czyli w osi Z na 5)

J PUNKT I Współrzędna punktu I (KOPIOWANIE) 5
L GLEBOK. SKRAWANIA Głębokość skrawania (wymiar promieniowy, wartość
ujemna)
-25 Wiercimy przelotowo, wartości podajemy ujemne, czyli -25mm(detal ma 20 mm ale należy uwzględnić stożek wiertła)
C ODSTEP Odległość pomiędzy powierzchnią detalu i punktem R
(wymiar promieniowy, wartość dodatnia) (KOPIOWANIE)
3
F POSUW Posuw skrawania (wartość dodatnia) (KOPIOWANIE) 300 Posuw minutowy
Z RUCH DOJAZDU [Z → X]: Ruch dojazdu z bieżącej pozycji do punktu
początkowego jest realizowany najpierw w osi Z,
a następnie w kierunku osi X.
[X → Z]: Ruch dojazdu z bieżącej pozycji do punktu
początkowego jest realizowany najpierw w osi Z,
a następnie w kierunku osi X. (wartość
początkowa)
[2 OSIE] : Ruch dojazdu z bieżącej pozycji do punktu
początkowego obróbki jest realizowany
jednocześnie w osi X i osi Z.
RUCH X->Z
SZCZEGOLY
A* POCZAT.GLEB.SKRAWANIA brak danych Jak sugerują nazwy parametrów – możemy określić inne parametry na początku wiercenia a inne w dalszym etapie skrawania
S* POSUW POCZATKOWY brak danych jak wyżej
D* KONCOWA GLEB.SKRAWANIA brak danych jak wyżej
E* POSUW KONCOWY brak danych jak wyżej

  manual-guide-i-wiercenie-g1001-wiercenie-xy-03manual-guide-i-wiercenie-g1001-wiercenie-xy-04manual-guide-i-wiercenie-g1001-wiercenie-xy-05manual-guide-i-wiercenie-g1001-wiercenie-xy-06manual-guide-i-wiercenie-g1001-wiercenie-xy-07manual-guide-i-wiercenie-g1001-wiercenie-xy-08manual-guide-i-wiercenie-g1001-wiercenie-xy-09manual-guide-i-wiercenie-g1001-wiercenie-xy-10manual-guide-i-wiercenie-g1001-wiercenie-xy-11manual-guide-i-wiercenie-g1001-wiercenie-xy-12

Fragment kodu z cyklami Manual Guide i:

G1001W1.H1.I1.J5.L-25.C3.F300.Z2.
G1214B0.H20.V20.U60.W60.I3.J3.K0.M90.A4.C8.

Analiza programu w kodzie ISO po konwersji z cykli Manual Guide i:

(NC PROGRAM CONVERSION-START)
G40
G90
G17
G0X20.Y20.
G0Z5.
G99
G81Z-25.R3.F300.
X50.Y20.
X80.Y20.
X80.Y80.
X50.Y80.
X20.Y80.
G80
G0Z5.
G0G17G90
G98
F0.
(NC PROGRAM CONVERSION-END)

Podsumowanie: cykl G1001 (odpowiednik G81) jest bardzo szybkim sposobem do  zaprogramowania wiercenia otworów na frezarce (płaszczyzna XY) przy dużej ilości otworów. Manual Guide i ma wiele opcji podawania współrzędnych otworów – dla zbiorów wielu punktów po łuku lub siatkach otworów odbywa się to wręcz automatycznie.  Dla jednego otworu bądź paru otworów równie szybko zaprogramujemy wiercenie za pomocą G81.