FANUC Manual Guide i – TOCZENIE – G1120 – Obróbka zgrubna powierzchni zewnętrznych

Manual Guide i toczenie G1120 obrobka zgrubna

Manual Guide i toczenie G1120 obrobka zgrubna 1

Powyższy rysunek przedstawia przykład na którym zaprezentujemy opcje i działanie cyklu (bloku) toczenia zgrubnego G1120 w Manual Guide i.  Linia czerwona to nasza przygotówka – średnica materiału  D30, długość L50 (planujemy obróbkę „z pręta” i odcięcie detalu, przygotówkę dajemy znacznie dłuższą od naszego detalu ze względu na późniejszą symulację odcinania.

Poniższa tabela pokaże jak uzupełnić parametry cyklu dla wykonania naszego przykładu.

Symbol Parametr Znaczenie zaczerpnięte z instrukcji MG i Wartość z przykładu Komentarz
PAR. SKRAW
P KIERUNEK SKRAWANIA [-Z] : Skrawanie w kierunku -Z. [+Z] : Skrawanie w kierunku +Z. Uwaga) Ustawienie [+Z] wykorzystywane jest do obróbki w kierunku odwrotnym lub z wrzecionem pomocniczym. (KOPIOWANIE) -Z Będziemy obrabiać detal zamocowany na głównym wrzecionie, dlatego wybieramy „-Z”
Q GLEBOK. SKRAWANIA Głębokość skrawania każdego przejścia (wymiar promieniowy, wartość dodatnia) 2.5 Inaczej głębokość skrawania ap
H ZMIANA GLEBOKOSCI Zmiana głębokości skrawania. Podać wielkość korekcji, ze skokiem 1%. Drugie oraz kolejne przejścia skrawania są mnożone przez wartość określoną za pomocą tego parametru. Domyślne ustawienie to 100% co oznacza, że głębokość skrawania kolejnych przejść roboczych jest taka sama. (1 do 200, wartość dodatnia) 100 Każde przejście z tą samą głębokością skrawania
C* NADD. NA OBR. WYK. X Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku osi X. Jeżeli nie zostanie wprowadzona wartość, przyjmowane jest 0. (wymiar promieniowy, wartość dodatnia) 0.5 (Nieobowiązkowe) Planujemy obróbkę wykańczającą, dlatego zostawiamy naddatek
D* NADD. NA OBR. WYK. Z Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku osi Z. Jeżeli nie zostanie wprowadzona wartość, przyjmowane jest 0. (wymiar promieniowy, wartość dodatnia) 0.05 (Nieobowiązkowe) Planujemy obróbkę wykańczającą, dlatego zostawiamy naddatek. Problemem jest, że w tym przypadku zostawia nam ten naddatek również na czole detalu (planuje na Z0.05 co będzie pokazane później w kodzie przekonwertowanym z Manual Guide) a obróbka wykańczająca już nam tego naddatku później nie zbiera
F POSUW W KIER. PROM. Posuw stosowany przy skrawaniu w kierunku promienia detalu (wartość dodatnia) 0.25 (Nieobowiązkowe) Posuw w kierunku osi X (np. planowanie)
E POSUW W KIER. OSI Posuw stosowany przy skrawaniu w kierunku osi Z (wartość dodatnia) 0.25 (Nieobowiązkowe) Posuw w kierunku osi Z (toczenie wzdłużne)
V POSUW PRZY WYJSCIU Posuw stosowany przy skrawaniu w kierunku odjazdu narzędzia od detalu (wartość dodatnia) (Nieobowiązkowe)
SZCZEGOLY
K KOREKTOR 1 Wartość korekcji posuwu dla pierwszego przejścia skrawania. Podać wielkość korekcji, ze skokiem 1%. Domyślna wartość wynosi 100%. (1 – 200, wartość dodatnia) Uwaga) Parametr ten jest wykorzystywany przykładowo przy usuwaniu wierzchniej warstwy przedmiotów odlewanych. 100 Nie chcemy zmieniać posuwu
W RODZAJ WYJSCIA [PREDK.] : Natychmiast po zakończeniu skrawania, narzędzie jest wycofywane w kierunku XZ na odległość określoną za pomocą parametru DLUGOSC WYJSCIA. [SKRAW.] : Po zakończeniu obróbki wzdłuż konturu, narzędzie jest wycofywane o wielkość „wycofania”. (KOPIOWANIE) SZYBKOOBR. [PREDK.] „SZYBKOOBR.” odpowiada tu „PREDK.” (do wybrania z pulpitu), po zakończeniu obróbki odjeżdżamy narzędziem w obu osiach o wielkość następnego parametru.
U DLUGOSC WYJSCIA Długość drogi wycofywania narzędzia z obrabianej powierzchni po każdym przejściu skrawania (wymiar promieniowy, wartość dodatnia) Uwaga) Wartość początkowa jest ustawiana na podstawie wartości parametru Nr 27128. 1
L ODSTEP W OSI X Odległość pomiędzy półfabrykatem a punktem początkowym obróbki (punkt pośredni) w kierunku osi X (wymiar promieniowy, wartość dodatnia). Uwaga) Wartość początkowa jest ustawiana na podstawie wartości parametru Nr 27129. 2 Wartość dojazdu narzędzia w osi X
M ODSTEP W OSI Z Odległość pomiędzy półfabrykatem a punktem początkowym obróbki (punkt pośredni) w kierunku osi Z (wymiar promieniowy, wartość dodatnia). Uwaga) Wartość początkowa jest ustawiana na podstawie wartości parametru Nr 27130. 1 Wartość dojazdu narzędzia w osi Y
Z RUCH DOJAZDU [Z→X] : Ruch dojazdu z bieżącej pozycji do punktu początkowego obróbki jest realizowany najpierw w kierunku osi Z, a następnie w kierunku osi X. (wartość początkowa) [X→Z] : Ruch dojazdu z bieżącej pozycji do punktu początkowego obróbki jest realizowany najpierw w kierunku osi Z, a następnie w kierunku osi X. [2 OSIE] : Ruch dojazdu z bieżącej pozycji do punktu początkowego obróbki jest realizowany jednocześnie w osi X oraz osi Z. RUCH Z->X
S KIER. PRZES. OBROBKI Kierunek skrawania w osi X. [-X] : Skrawanie w kierunku -X. [+X] : Skrawanie w kierunku +X. Uwaga) Pole to jest aktywne, jeżeli parametr Nr 27100#0 = 1 (KOPIOWANIE) Zgodnie z opisem w instrukcji, parametr dla tej opcji jest nieaktywny (niewidoczny dla nas)
X OBROBKA KIESZENI [SKRAW.] : Obróbka kieszeni. (wartość początkowa) [BRAK] : Bez obróbki kieszeni. Uwaga) Pole to jest aktywne, jeżeli parametr Nr 27100#1 = 1. SKRAWANIE Nie mamy w tym przypadku kieszeni, jednak można pozostawić parametr na tym ustawieniu.
Y OBROBKA WYSTEPOW [SKRAW.] : Obróbka występów. (wartość początkowa) [BRAK] : Bez obróbki występów. Uwaga) Pole to jest aktywne, jeżeli parametr Nr 27100#1 = 1. SKRAWANIE Jak wyżej
OBR. POW. CZ
N Z/BEZ OBR.POW.CZOL. Brak danych DOSTEPNY [NIEDOST.] : Obróbka naddatku tylko przez toczenie wzdłużne [DOSTEPNY] : Obróbka naddatku powierzchni czołowej przez planowanie.
I* OBR. POW. CZOLOWEJ Brak danych 1 Wartość naddatku do splanowania. Parametr jest wprawdzie oznaczony „*” jako nieobowiązkowy, jeżeli jednak nie podamy wartości, planowanie nie zostanie uwzględnione.

 

Slajd4 Slajd5

Slajd6 Slajd7 Slajd8 Slajd9 Slajd10 Slajd11 Slajd12 Slajd13 Slajd14 Slajd15 Slajd16 Slajd17 Slajd18Slajd19

Fragment kodu z cyklami Manual Guide i:

G1120P1.Q2.5H100.C0.5D0.05F0.25E0.25W1.U1.L2.M1.Z10.X1.Y1.N2.I1.K100.
G1450H0.V10.A0.
G1451H-10.V10.K5.C-10.L0.M0.T1.
G1451H-10.V11.5K3.D12.5L0.M0.T1.
G1454H-11.V12.5C1.T1.
G1451H-15.V12.5K5.C-15.L0.M0.T1.
G1451H-15.V13.K3.D15.L0.M0.T1.
G1455H-17.V15.R2.I-17.J13.K3.T1.
G1451H-20.V15.K5.C-20.L0.M0.T1.
G1451H0.V15.K1.C0.D15.L0.M0.T2.
G1451H0.V10.K7.C0.D10.L0.M0.T2.
G1456

Analiza programu w kodzie ISO po konwersji z cykli Manual Guide i:

(NC PROGRAM CONVERSION-START)
G40
G18
G0Z0.05               (PLANUJE Z NADDATKIEM)
X34.                      (MOŻNA BY DOJECHAĆ DO MATERIAŁU W DWÓCH OSIACH JEDNOCZEŚNIE)
G1X0.F0.25           (LEPIEJ BY BYŁO PONIŻEJ OSI-UZUPEŁNIĆ PROMIEŃ PŁYTKI W OPISIE NOŻA)
X2.Z1.05               (!)
G0Z2.                   (!NIEPOTRZEBNE LINIE KODU)
X30.                      (!MOŻNA BY OD RAZU DAĆ G0X25.Z1.)
Z1.                        (!)
X25.                      (!)
G1Z-10.611
X26.Z-11.111
Z-14.95
X28.Z-13.95           (NIEPOTRZEBNY RUCH – MOŻNA OD RAZU PRZED MATERIAŁ)
G0Z1.                     (NA G0X28.Z1.)
X21.                       ()
G1Z-9.95
X23.678
X25.678Z-8.95
G0X34.                   (NIE MA ODJAZDU W OSI Z PRZED MATERIAŁ)
G18
F0.                          (PUSUW NA „ZERO”???)
(NC PROGRAM CONVERSION-END)

Tak wyglądałyby ruchy narzędzia po powyższym przykładzie (fioletowe linie to G1, żółta przerywana linia to G0):

Manual Guide i toczenie G1120 obrobka zgrubna PROGR

Dokonajmy zmian w kilku parametrach:

W = OBROBKA (SKRAW.-> to jest do wybrania z pulpitu)
RUCH DOJAZDU = RUCH 2 OS. (2 OSIE)

Po tych zmianach otrzymujemy następujący kod cyklu:

G1120P1.Q2.5H100.C0.5D0.05F0.25E0.25W2.U1.L2.M1.Z22.X1.Y1.N2.I1.K100.

Analiza programu w kodzie ISO po konwersji z cykli Manual Guide i:

(NC PROGRAM CONVERSION-START)
G40
G18
G0X34.Z0.05        (DOJAZD DO MAT. W DWÓCH OSIACH – PARAMETR RUCH DOJAZDU)
G1X0.F0.25
X2.Z1.05              (!)
G0Z2.                   (!NIEPOTRZEBNE LINIE KODU)
X30.                     (!)
X25.Z1.
G1Z-10.611
X26.Z-11.111
Z-14.95
G3X30.124Z-16.I0.K-2.549
G1X32.124Z-15.  (!NIEPOTRZEBNA LINIA KODU – MOŻNA OD RAZU ODJECHAĆ NA G0)
G0Z1.
X21.
G1Z-9.95
X23.678
X25.Z-10.611
X27.Z-9.611
G0X34.
G18
F0.09999999
(NC PROGRAM CONVERSION-END)

Tak wyglądałyby ruchy narzędzia po powyższym przykładzie (fioletowe linie to G1, żółta przerywana linia to G0):

Manual Guide i toczenie G1120 obrobka zgrubna PROGR2

 

Kod programu po poprawkach (usunięte przeze mnie zbędne ruchy):

G40
G18
G0X34.Z0.05
G1X0.F0.25
X25.Z1.
G1Z-10.611
X26.Z-11.111
Z-14.95
G3X30.124Z-16.I0.K-2.549
G0X32.Z1.
X21.
G1Z-9.95
X23.678
X25.Z-10.611
G0X34.Z1.
G18

Oczywiście nie każdemu musi to przeszkadzać, dla mnie jednak taka wersja jest lepsza, bardziej przejrzysta. Jeżeli jednak zostaniemy przy cyklu Manual Guide, bez konwertowania na ISO, te wszystkie odjazdy są nie do uniknięcia.