G90, G91 – PROGRAMOWANIE ABSOLUTNE I PRZYROSTOWE

Porównanie G90 (programowanie bezwzględne, absolutne) i G91 (programowanie przyrostowe, inkrementalne). Przykłady powinny uwidocznić zasady obydwu metod i różnice między nimi.

Slajd32

Fragment kodu dla powyższego przykładu

G90
G40 G1 X36. Z1. F3.
X40. Z-1. F0.1
Z-26.5 F0.15
X44.
X45. Z-27. F0.1
Z-34. F0.15

 

Slajd33

Fragment kodu dla powyższego przykładu

G90
G40 G1 X36. Z1. F3.
X40. Z-1. F0.1
G91 Z-25.5 F0.15
X4.
X1. Z-0.5 F0.1
Z-27. F0.15