G40, G41, G42 – PRZYKŁADY OBLICZEŃ DLA RĘCZNEGO SKORYGOWANIA TORU – FREZOWANIE

Porównamy ścieżkę geometryczną konturu zewnętrznego i wewnętrznego na G40-G41-G42 dla przykładowego detalu

G40 frezowanie 1

PRZYKŁAD 1 – Ścieżka geometryczna konturu zewnętrznego dla freza D8.

Obliczenia dla G40 w programie CAD dla osi X – zero detalu w lewym górnym narożniku.

G40 frezowanie 2

Obliczenia dla G40 w programie CAD dla osi Y – zero detalu w lewym górnym narożniku.

G40 frezowanie 3

Fragment kodu

G40 G0 X-14. Y4.
G1 X-4. F700
X61.66
X74. Y-8.34
Y-45.
G2 X65. Y-54. I-9. J0.
G1 X10.
G2 X-4. Y-40. I0. J14.
G1 Y4.

Obliczenia dla G41/G42 w programie CAD dla osi X – zero detalu w lewym górnym narożniku.

G40 frezowanie 4

Obliczenia dla G41/G42 w programie CAD dla osi Y – zero detalu w lewym górnym narożniku.

G40 frezowanie 5

Fragment kodu – G41

G40 G0 X-14. Y4.
G41 G1 Y0. F700
X60.
X70. Y-10.
Y-45.
G2 X65. Y-50. I-5. J0.
G1 X10.
G2 X0. Y-40. I0. J10.
G1 Y0.
G40 X-14.

 Fragment kodu – G42

G40 G0 X-14. Y4.
G42 G1 Y0. F700
Y-40.
G3 X10. Y-50. I10. J0.
G1 X65.
G3 X70. Y-45. I0. J5.
G1 Y-10.
X60. Y0.
X0.
G40 X-14.

 

PRZYKŁAD 2 – Ścieżka geometryczna konturu wewnętrznego dla freza D8.

Obliczenia dla G40 w programie CAD dla osi X – zero detalu w lewym górnym narożniku.

G40 frezowanie 6

Obliczenia dla G40 w programie CAD dla osi Y – zero detalu w lewym górnym narożniku.

G40 frezowanie 7

 

Fragment kodu

G40 G0 X35. Y-25.
G1 Y-36. F700
X45.
G3 X51. Y-30. I0. J6.
G1Y-20.
G3 X45. Y-14. I-6. J0.
G1 X25.
G3 X19. Y-20. I0. J-6.
G1 Y-30.
G3 X25. Y-36. I6. J0.
G1 X35.
Y-25.

Obliczenia dla G41/G42 w programie CAD dla osi X – zero detalu w lewym górnym narożniku.

G40 frezowanie 8

Obliczenia dla G41/G42 w programie CAD dla osi Y – zero detalu w lewym górnym narożniku.

G40 frezowanie 9

Fragment kodu – G41

G40 G0 X35. Y-25.
G41 G1 Y-40. F700
X45.
G3 X55. Y-30. I0. J10.
G1 Y-20.
G3 X45. Y-10. I-10. J0.
G1 X25.
G3 X15. Y-20. I0. J-10.
G1 Y-30.
G3 X25. Y-40. I10. J0.
G1 X35.
G40 Y-25.

 

Fragment kodu – G42

G40 G0 X35. Y-25.
G42 G1 Y-40. F700
X25.
G2 X15. Y-40. I0. J10.
G1 Y-20.
G2 X25. Y-10. I10. J0.
G1 X45.
G2 X55. Y-20. I0. J-10.
G1 Y-30.
G2 X45. Y-40. I-10. J0.
G1 X35.
G40 Y-25.