Podstawowe parametry sterowania Fanuc – Jak zmienić nawiasy kwadratowe na okrągłe? – Parametr 3204

Komentarze to bardzo przydatna „opcja” w programach. Umieszczamy w nich różne informacje – od najbardziej podstawowych jak nazwa detalu, materiał, narzedzia, po wskazówki, które maja być pomocne przy następnym ustawieniu. Są przypadki, kiedy wstawienie bądź edycja komentarza jest mocno utrudniona…

Dawno temu, za górami, w innej pracy, była sobie maszyna na sterowaniu Fanuc z nawiasami kwadratowymi zamiast okrągłych na pulpicie. Bardzo istotny szczegół, bo z poziomu maszyny nie można było wstawić komentarza. Jak wiemy, w przypadku sterowania Fanuc, komentarze piszemy w nawiasach okrągłych. Jest to część kodu, której system sterowania nie analizuje podczas wykonywania programu.

Na każdy problem znajdzie się… parametr

Można sobie z tym poradzić za pomocą parametru „3204” – zmieniamy bit zerowy albo PAR (3204.0) z „0” na „1” i tym sposobem naciskając na pulpicie maszyny przycisk „[” w programie pojawia się „(„.

Aby jednak cokolwiek zrobić przypominam, że musimy najpierw włączyć edycję parametrów zgodnie z procedurą opisaną TUTAJ.

Dopiero wtedy przechodzimy do listy parametrów poprzez przycisk SYSTEM.

Ukazuje nam się okno z lista parametrów jak poniżej. Wpisujemy numer parametru 3204 i wybieramy polecenie SZUK. N

Ostatni, „zerowy” bit tego parametru jest ustawiony na „0”.

Wpisujemy wartość „1” i potwierdzamy WPROW

P.S. Jest oczywiście jeszcze więcej „magicznych” parametrów.